Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας]», Διαγώνιος, τχ. 17 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 25