Είστε εδώ

Κούκουνος Φίλιππος, «Παιδιαρίσματα», Διαγώνιος, τχ. 17 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 24