Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Γ.Π. Σαββίδη: Οι καβαφικές εκδόσεις», Διαγώνιος, τχ. 15 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1968), σ. 135-136