Είστε εδώ

Δούκας Στρατής, «Οδοιπόρος», Διαγώνιος, τχ. 15 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1968), σ. 100-121