Είστε εδώ

Λαζαρίδου Ελένη Μ., «Το βιβλίο. Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου Ιστορία του Νέου Ελληνισμού», Διαγώνιος, τχ. 14 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 95-96