Είστε εδώ

Παπαστυλιανού Λευτέρης, «Wengen», Διαγώνιος, τχ. 14 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 84