Είστε εδώ

Μαυρομάτης Στέλιος, «Γυμνό», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 41