Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Νίκος Χαντζάρας]», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1968), σ. 30