Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Καστοριανή», Διαγώνιος, τχ. 9 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1967), σ. 59