Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Κλείτου Κύρου: Απολογία», Διαγώνιος, τχ. 9 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1967), σ. 54-56