Είστε εδώ

Ιατρού Τάκης, «Εκσκαφή», Διαγώνιος, τχ. 9 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1967), σ. 47