Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Το βιβλίο. Βάλτερ Βιόρα: Η ειδική ιστορική θέση της μουσικής της Δυτικής Ευρώπης (μετάφραση-σημειώσεις Π.Ε. Φορμόζη)», Διαγώνιος, τχ. 12 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1967), σ. 220-221