Είστε εδώ

Δούκας Στρατής, «Το έργο του Χαλεπά και τα προβλήματά του», Διαγώνιος, τχ. 12 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1967), σ. 191-211