Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Τα απομνημονεύματα του Νικόλα Κασομούλη και η λογοτεχνική τους αξία», Διαγώνιος, τχ. 11 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1967), σ. 137-152