Είστε εδώ

«Έντυπα που πήραμε», Διαγώνιος, τχ. 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), σ. (έσω οπισθόφυλλο)