Είστε εδώ

Δούκας Στρατής, «Ο βίος ενός αγίου (Γιαννούλης Χαλεπάς)», Διαγώνιος, τχ. 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), σ. 104-113