Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Emilio Cecchi]», Διαγώνιος, τχ. 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), σ. 92