Είστε εδώ

Ρωμανός Γιόχαν, «[Αναστάσιος Δρίβας]», Διαγώνιος, τχ. 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), σ. 73