Είστε εδώ

Τρουλλινός Νίκος, «[Πιστεύω πως μ' έχεις ανάγκη]», Διαγώνιος, τχ. 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), σ. 68