Είστε εδώ

«Κυκλοφόρησαν: Ρίτσας Ντάκου, Δευτέρα πρωί, ποιήματα, Βασίλη Λαούρδα, Το πεζογραφικό έργο του Παντελή Πρεβελάκη», Διαγώνιος, τχ. 8 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1966), σ. (έσω οπισθόφυλλο)