Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το σπίτι του Χαλεπά στην Τήνο», Διαγώνιος, τχ. 8 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1966), σ. 214