Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Μπροστά στο ηλεκτρόφωνο», Διαγώνιος, τχ. 8 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1966), σ. 169