Είστε εδώ

«31η Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1966), σ. (οπισθόφυλλο)