Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Μήτσος Παπανικολάου]», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1966), σ. 119