Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Τα καφενεία», Διαγώνιος, τχ. 6 (Απρίλιος-Ιούνιος 1966), σ. 57