Είστε εδώ

Καρούζος Νίκος, «Προσέγγιση του Κωνσταντίνου Καβάφη», Διαγώνιος, τχ. 6 (Απρίλιος-Ιούνιος 1966), σ. 101-102