Είστε εδώ

«Εκδόσεις και ανάτυπα της Διαγωνίου», Διαγώνιος, τχ. 5 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1966), σ. (οπισθόφυλλο)