Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το βιβλίο. Γιάννης Δάλλας», Διαγώνιος, τχ. 5 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1966), σ. 50-52