Είστε εδώ

«Εκδόσεις και ανάτυπα Διαγωνίου 1965», Διαγώνιος, τχ. 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1965), σ. (έσω οπισθόφυλλο)