Είστε εδώ

Δούκας Στρατής, «Υποθέσεις και λύσεις πάνω στα προβλήματα της ζωής και της τέχνης του Γιαννούλη Χαλεπά», Διαγώνιος, τχ. 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1965), σ. 233-238