Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Μυγδαλιές», Διαγώνιος, τχ. 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1965), σ. 202