Είστε εδώ

Ντάκου Ρίτσα, «Το ουράνιο τόξο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 91