Είστε εδώ

Ντάκου Ρίτσα, «Ανέμελα περιφέρεσαι», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 89-90