Είστε εδώ

«Εκδόσεις Διαγωνίου», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. (οπισθόφυλλο)