Είστε εδώ

«Ελάβαμε», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 135-136