Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Δρόμος στην Αίγινα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 113