Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Ξυλογραφία από τον Εξαίσιο Άθωνα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 113