Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Σπίτι στα Άβδηρα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1965), σ. 112