Είστε εδώ

Δούκας Στρατής, «Υποθέσεις και λύσεις πάνω στα προβλήματα της ζωής και της τέχνης του Γιαννούλη Χαλεπά», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1965), σ. 76-78