Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το τσογλάνι», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1965), σ. 10-16