Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Το σπίτι μας», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 29