Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Μανόλης Αναγνωστάκης», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 10-14