Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το δάσος», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962), σ. 1