Είστε εδώ

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Οι προσόψεις των σπιτιών», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1962), σ. 36