Είστε εδώ

«#», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. (οπισθόφυλλο)