Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Μέσα στον παλαιό ναό», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 101