Είστε εδώ

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Με τις παλιές φωτογραφίες», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 89-90