Είστε εδώ

Šrámek Fráňa, «Το φεγγάρι πάνω στον ποταμό [απόσπασμα]», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 76-84