Είστε εδώ

Πετροπούλου Ναυσικά, «Εννέα ποιήματα. Δούλευε σε γιαπί», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 72-73