Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Τα χίλια δέντρα. Στρατόπεδο», Διαγώνιος, τχ. 2 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1961), σ. 63